Phường Phước Trung

The Mira Coffee 2
The Mira Coffee 2

123 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Bà Rịa, Vũng Tàu