Huyện Xuyên Mộc

Vietsovpetro Resort - Hồ Tràm
Vietsovpetro Resort - Hồ Tràm

Phuoc Thuan Commune, Xuyen Moc District, Ho Tram, Việt Nam